Voedingsadvies en monitoring

Wat hebben sporters en begeleiders nodig bij de keuze voor goede voeding? Welke tools kunnen een goede voedingskeuze voor sporters en patiënten makkelijker maken? Hoe kan nieuwe kennis effectief in de praktijk worden ingezet? Vragen voor het thema ‘Voedingsadvies en monitoring’.

De nieuwe kennis uit de thema’s ‘Voedingsstatus en gezondheidsprofiel’ en ‘Innovaties in voeding’ kan alleen effect hebben op prestatie en herstel, als sporters en patiënten deze ook daadwerkelijk kunnen toepassen in hun dagelijks leven. Begeleiding en op maat gemaakte hulpmiddelen zijn hierin cruciaal.

Voeding op maatISBS - 2002 - fitnessadviesgz circel-5-HAN-uitsnede

Elke mens is uniek. Het thema ‘Voedingsadvies en monitoring’ legt de focus op de vertaling en toepassing van kennis naar de praktijk van de individuele topsporter. Voor hem of haar is een persoonlijk geoptimaliseerd voedingspatroon belangrijk bij het neerzetten van prestaties. Sportcoaches, -adviseurs en -diëtisten spelen in dit proces een belangrijke rol.

De vertaalslag van een advies naar de inpassing in de dagelijkse praktijk is ook buiten de topsport een belangrijke kwestie. Binnen het thema ‘Voedingsadvies en monitoring’ werkt men aan de ontwikkeling van nieuwe voorlichtings– en monitoringsmethoden met digitale middelen zoals apps en sociale media. Topsporters hebben met een dergelijke tool op elk gewenst moment een persoonlijk advies bij de hand. Maar deze tools zijn veel breder inzetbaar. Recreatieve sporters, mensen in een zorgsituatie en burgers die zoeken naar manieren om gezonder te leven, allen kunnen er voordeel mee behalen.

Projecten binnen dit thema

De volgende projecten hebben het zwaartepunt binnen het thema ‘Voedingsadvies en monitoring’

Langlopend onderzoek: marathonprojecten

Een onderzoeksproject met focus op dit thema start in 2016

Kortlopende en toegepaste projecten: sprintprojecten

  • Dutch Sport Nutrition and Supplement Study
  • Effectmeting in de diëtetiek
  • Multidisciplinair samenwerken in sportvoeding (boek)
  • NOC*NSF Team Voeding – ogen en oren in het veld
  • Eetscore – digitalisering en praktijktests
  • Kassaregistratiesysteem – digitale applicatie
  • Ontwikkelen leerlijn voeding – Sense of coherence

Meer informatie

Floris Wardenaar  is coördinator van het thema ‘Voedingsadvies en monitoring’.
Nieuwe ideeën tot samenwerking binnen Eat2Move zijn welkom. Lees meer op de pagina Samenwerken.