Voedingsstatus en gezondheidsprofiel

Welke nutriëntentekorten treden op bij (top)sporters? Hoe en op welk moment kan men dit het best meten? Hoe vinden de uitkomsten van bovenstaande vragen een toepassing in de zorg? Het thema ‘Voedingsstatus en gezondheidsprofiel’ duikt in deze vragen.

1107 cycling boys-NOCNSF-uitsnedeFysieke  inspanning kenmerkt zich door  een  toename van spierschade, verminderde  glycogeenreserves  en verhoogde  inflammatie. Na  afloop  van  een  sportactiviteit  bestaat  een  specifieke  behoefte  aan  voedingsstoffen om te herstellen. Herstel is van belang voor sportverbetering: hoe ben je (snel) fit voor de volgende training of wedstrijd. Voor het  bepalen van het regime  rondom  inspanning   en  het optimaliseren van het  effect  van  trainingen  en  herstel  na  een belasting, is informatie nodig over de nutritionele en energiestatus van sporters.

Synergie van sport en zorg

Ondertussen  werkt men in het  medische en voedingswetenschappelijke vakgebied aan nieuwe indicatoren en analysemethoden. Een menselijk lichaam ondervindt een ernstige ziekte of operatie ook als een zware belasting. Fysiologisch gezien bestaan veel overeenkomsten  tussen  voorbereiding  op  en herstel van een lichamelijke sportinspanning en een operatie. In de medische zorg ziet men het belang van voeding in deze belastende processen en bestaat een groeiende behoefte aan geschikte tools en producten. De uitwisseling van kennis rond  herstel in sportactiviteiten en in medische behandelingen zal leiden tot synergie.

Projecten binnen dit thema

De volgende projecten hebben het zwaartepunt binnen het thema ‘Voedingsstatus en gezondheidsprofiel’

Langlopend onderzoek: marathonprojecten

  • Micronutrient status and exercise stress markers to monitor training load  and performance in athletes

Kortlopende en toegepaste projecten: sprintprojecten

  • NutriProfiel®  – toepassing voor specifieke doelgroepen

Meer informatie

Marco Mensink  en Marlieke Visser  zijn de coördinatoren van het thema ‘Voedingsstatus en gezondheidsprofiel’. Nieuwe ideeën tot samenwerking binnen Eat2Move zijn welkom. Lees meer op de pagina Samenwerken.

  • Voeding en concurrent training – presentatie Marco Mensink tijdens de Live Sessie Voeding & Voetbal (Nationale Sportinnovatie Platform), 20 mei 2015.